Juni 2023: Maken van oplegstok zwelwerk en nieuwe geïsoleerde wanden voor zwelkast