November 2023: Windvoorziening ZW en kappen pedaaltorens