Schenking Fagot 32′

In het begin van het uitbreidingsproces is er sprake geweest van een laag klinkend pedaalregister (32’ tongwerk) bedoeld om extra grond te geven onder de samenzang van lofpsalmen, zoals we die in Yerseke regelmatig mogen zingen. Geen hard register maar extra ondergrond en steun gevend.

Omdat de pijpen van dit register groot zijn (en dus duur) is destijds met spijt besloten om dit register om budgettaire redenen te schrappen.

Inmiddels heeft een anonieme gever toegezegd dit extra register voor zijn rekening te nemen.

We zijn hier samen met de orgelbouwer erg blij mee, het bewijst dat ook de aanpassing/uitbreiding van het orgel draagvlak heeft.

Er van overtuigd zijnde dat dit register een prachtige aanvulling is, dat in een goed zingende gemeente waardig gebruikt mag worden.